Month: August 2017

Hướng Dẫn Download Video/Livestream Trên Facebook

Hướng Dẫn Download Video/Livestream Trên Facebook

Hướng Dẫn Download Video/Livestream Trên Facebook

Bài viết này hướng dẫn cách tải (download) video đăng trên Facebook.

Lưu ý rằng có nhiều loại video khác nhau có thể được đăng trên Facebook:

Đọc Tiếp…

Advertisements